Construgom sccl

Pic 1

c/ de la costa -Caseres "Restauració"

La nostra experiència i l'aplicació de les noves tècniques, ens donen una garantia d'acabats i de disseny

 

 

Contactes

Construgom sccl.
43787 Caseres (Tarragona)
Contacte.- Sr. Daniel Gombau
Email- construgom@hotmail.com
Tel. 659 470 257 Fax- 977 431 922

Per a qualsevol informació o servei, posar-se en contacte en l'adreça esmentada  

Nous projectes

Els nous projectes són estudiats juntament amb Vostès i sobre el terreny per aconseguir un acords satisfactoris per a ambdós i sempre respectan la qualitat i les normes en la construcció

Arquitectura i planols

Pic 6

Ens basem única i exclusivament en els treballs efectuats per arquitectes, aparelladors i tècnics en la construcció

Historial d'èxits

Pic 7

Totes les nostres obres, han acabat amb un grau molt alt de satisfacció per el nostres clients i amics