Construgom sccl

Pic 1

Ajuntament antic de Caseres

La nostra experiència i l'aplicació de les noves tècniques, ens donen una garantia d'acabats i de disseny

 

 

Solucions

Especialistes en RESTAURACIONS i PEDRA PICADA

 Ha quedat demostrat que la millor solució és la restauració tal com havien estat construïts en origen els nostres edificis, això si, emprant les noves tècniques i els nous materials d'unió, donant així un realç amb relleu a la pedra, una bona protecció i una llarga durada. La nostra idea és respectar sempre els materials emprats en origen i intentar sempre i per tots els mitjans la seva reutilització aconseguint d'aquesta forma una immillorable harmonia amb el paisatge i l'entorn.

 

Nous projectes

Els nous projectes són estudiats juntament amb Vostès i sobre el terreny per aconseguir un acords satisfactoris per a ambdós i sempre respectan la qualitat i les normes en la construcció

Arquitectura i planols

Pic 6

Ens basem única i exclusivament en els treballs efectuats per arquitectes, aparelladors i tècnics en la construcció

Historial d'èxits

Pic 7

Totes les nostres obres, han acabat amb un grau molt alt de satisfacció per el nostres clients i amics